Welkom op de website van 'Stichting vrienden van Talent'!

Home
Home2018-03-30T14:07:46+00:00

Het bevorderen van de maatschappelijke , economische en sociale integratie van kinderen en jeugdigen en (jong) volwassenen (‘Talenten’) met een beperking.

De Stichting organiseert en ondersteunt en faciliteert hierin in de ruimste zin.

Het bevorderen van het welzijn van ‘De Talenten’ met een functiebeperking
Dat wil zeggen dat De Stichting Vrienden van Talent zich heeft voorgenomen om zich te richten op  alle ‘Talenten’  om zo hun leef-/woon- en werkomgeving op een maatschappelijk verantwoorde duurzame manier  aangenamer te maken en te integreren in de maatschappij.

De Stichting wil voor de ‘Talenten’ met een functiebeperking activiteiten mogelijk maken , die niet of niet alleen vanuit reguliere middelen te financieren zijn.

De Stichting wil dit doel bereiken door het beschikbaar stellen van ( financiële) middelen en materialen en expertise, die bijdragen aan het welzijn van de ‘Talenten’.

Voorbeelden daarvan zijn het mogelijk maken van werkervaring, educatie , het faciliteren van sport-,spel- en leermateriaal, inrichting of extra activiteiten realiseren .

Alle activiteiten worden mede  mogelijk  gemaakt door vrijwilligers en mantelzorgers . De Stichting zorgt voor het zoeken en vinden van de juiste vrijwilligers en mantelzorgers  en  de coördineert de inzet  van die mensen.

Hoog in het vaandel staan ‘Oplossingsgericht Werken , Duurzaamheid , Participatie als ook Maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Neem contact op