Taken en verantwoordelijkheden bestuursleden

/Bestuur
Bestuur2018-03-30T14:07:46+00:00
Marc HuijnenVoorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging of stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
Marco KeulenSecretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens de vereniging of stichting
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
 • Bijhouden van de ledenlijst
Harald TummersPenningmeester

De penningmeester beheert het geld van de vereniging of stichting. Zijn of haar taken zijn:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen
 • Doen en ontvangen van betalingen
 • Bijhouden van het kas- en bankboek
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting